Ochrana osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Níže uvedené zásady o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím internetových stránek nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany správce.

Webové stránky Ekologického centra Orlov o.p.s. obsahují odkazy na další webové stránky, jejichž obsah a provozování nemůže Ekologické centrum Orlov o.p.s. ovlivnit. Společnost Ekologické centrum Orlov o.p.s. neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů nebo obsahu těchto stránek. Při jejich návštěvě věnujte prosím pozornost informacím, které k ochraně osobních údajů a obsahu stránek poskytuje jejich provozovatel.

 

Kvůli fungování stránek schraňujeme následující osobní údaje:

  • Email
  • Jméno a příjmení
  • Stát původu
  • Instituci, kterou reprezentujete nebo v ní působíte

 

Pokud jste na stránky nahrál nějaké materiály, tak i po zrušení vašeho účtu uchováváme vaše jméno, příjmení a emailovou adresu pro budoucí možný kontakt týkající se Všeobecných obchodních podmínek a autorství vámi vytvořených článků.

I po zrušení vašeho účtu zůstane vámi vytvořený obsah dostupný a bude u něj zveřejněno vaše jméno.

Můžeme vás také kontaktovat například, když dojde ke zjištění, že jste neměl práva k nahrání určitých materiálů na tuto stránku.