Jazyk:

Velká Chuchle

26.2.2024

Velká Chuchle je sice jistě známa veřejnosti především koňskými závody, ale věřte, že její okolí je výjimečné také geologickým vývojem a významem. Projdeme se po dně prvohorního moře a navštívíme několik zajímavých lokalit. Vlakem do velké Chuchle dojedeme ze Smíchova či z Berouna, do centra Chuchle jezdí i autobus pražské MHD.  

Hvězdárna – od vlakového nádraží se vydáme přes přejezd (všimněme si vpravo od přejezdu tématické geologické výmalby na opěrné zdi u trati: hlavonožců a trilobitů). První odbočka vlevo za přejezdem – ulice Na hvězdárně – byla svého času významným nalezištěm ordovických zkamenělin, Budeme-li mít štěstí, v sutích vlevo od zatáčky možná najdeme zbytky typických trilobitů s perforovaným lemem.  

Dlažební kostky – za školou Charlotty Masarykové, na konci ulice Nad akáty, projdeme silnicí do lesa až k informační ceduli týkající se nedalekých lomů: Žákova a Čulíkova.  Oba tyto lomy ještě do roku 1940 sloužily k těžbě a ruční výrobě dlažebních kostek, 5 lidí jich zde týdně vyrobilo 3-4 vagony.  Černý vápenec s přirozenou kostkovitou odlučností skvěle splňoval technické požadavky k ručnímu opracování. 

Žákův lom – Po levé straně od cesty se nachází již nečinný vápencový lom, někdy nazývaný Eurypterovým. Při těžbě vápence se zde našla řada výjimečných nálezů klepítkatců rodu Acutiramus. Kromě těchto vzácných nálezů se zde ale hojně nacházejí zbytky lilijic, mlžů či četných hlavonožců. 
 
Pacoldova vápenka – Dnes rekonstruovaná výjimečná stavba se čtyřmi komíny je k vidění na konci Velké Chuchle. První zprávy pochází z roku 1880, jistě bude ale starší. V provozu byla až do druhé světové války. Pozdější dlouholeté chátrání ukončila náročná rekonstrukce v letech 2004–2005. Krásná technická památka rozhodně stojí za návštěvu. 

Homolka – Naproti Pacoldově vápence můžeme navštívit výjimečnou geologicky světově významnou lokalitu - Přírodní rezervaci Homolka. Paleontologové zde ve skalní stěně odlišili d je jedním z nejvýznamnějších geologických odkryvů na území našeho státu. Geologický profil začíná svrchní částí požárského souvrství (přídolí) a pokračuje lochkovským a pražským souvrstvím.

Autor: Ekologické centrum Orlov