Jazyk:

Malá Chuchle

17.1.2024

Malá Chuchle je trochu skryta návštěvníkům, ale nabízí řadu geologických pamětihodností a rozhodně stojí za to ji navštívit. Autobusem ze Smíchovského nádraží se sem dostaneme za malou chvilku a pěšky pak dojdeme krásnou procházkou k tramvaji do Hlubočep. Cestou poznáme pestrou geologii území.   

Zkamenělé růže – podejdeme Most inteligence a dáme se cyklostezkou směrem do Hlubočep. Za posledním domkem vlevo si povšimneme informační cedule. Seznámíme se v malé skalce se zdejším fenoménem – růžím podobných kulovitých útvarů sopečného původu. Když láva tuhla, postupně vysychala a vytvořila tyto cibulím podobné útvary.   

Vyskočilka – graptoliti – u betonových zábran vlevo od silnice zkusíme poznat výjimečné graptolity – dávno vyhynulé mořské tvory. V černých břidlicích – zkamenělém bahně hlubokého moře – se vyskytují stříbřitě zbarvené „pilky“. Graptoliti byli koloniálními živočichy, jejichž zbytky nacházíme velmi hojně. 

Barrandova skála – pokračujeme dál cyklostezkou pod Barrandovou skalou, což je nejstarší geologické chráněné území u nás. Barrandovu skálu tvoří zvrásněné deskovité vápence lochkovského souvrství, spodního devonu. Všímejme si především krásně zvrásněných vrstev ve skále, kdy se střídají šedé vápence s černými břidlicemi. 

Plavecký bazén Pod Barrandovem -  vlevo se za skalou malou pěšinou dostaneme na dno zpustlého bazénu, který vznikal v letech 1929 – 1931. Bazén měřil 50 × 18 metrů, s hloubkou od jednoho do čtyř a půl metru a skokanskou 10 metrů vysokou věží. Tribuny nabízely při závodech místa až pro 4000 fandících diváků. Dnes si ale vše vzala příroda zpět a těžko bychom věřili, že to zde před 80 lety naplno žilo. 

Kaplička – Než dojdeme k Barrandovu mostu, míjíme vlevo malou kapličku Panny Marie Bolestné. Postavili ji v roce 1742 francouzští vojáci při obléhání Prahy jako prachárnu. Později sloužila jako skladiště materiálu pro dělníky v lomech. Na kapličku byla přestavěná až v roce 1847 po neštěstí v lomu. Povšimněme si především krásně obnoveného zlatého nápisu Ave Maria Gratia Plena.  
Výplavy zkamenělin – Nedaleko kapličky vede vlevo pěšinka, nad níž si ve stěně povšimneme jakéhosi „písku“, jedná se o rozrušený vápenec. Jedná se o unikátní paleontologickou lokalitu, kterou objevil v roce 1917 významný český geolog Radim Kettner. Můžeme opatrně odebrat trochu žlutavého sypkého materiálu a doma si zkusit v čajovém sítku proudem vody vyplavit drobné zkameněliny. 

Autor: Ekologické centrum Orlov