Jazyk:

Karlštejn

10.1.2024

Karlštejn je pro většinu lidí pouze stejnojmenným hradem a tak kroky návštěvníků směřují od nádraží strmými uličkami právě k němu. Škoda…..cestou je totiž řada pamětihodností a geologických fenoménů. Vlakem či autem, které necháme u nádraží, projdeme kolem trati a přes most přímo k jednomu z nich.

Budňanská skála – Hned za mostem uvidíme výrazný skalní masiv Budňanské skály s nádherně zvrásněnými vrstvami vápenců a břidlic. Jedná se o nádhernou ukázku síly geologie, kdy původně vodorovně uložené vrstvy dokázala bočním sražením k sobě takto vyvrásnit. 

Stratotyp – v levé straně skály jsou dobře viditelné tři bronzové desky, upozorňují ve třech světových jazycích na jednu tenkou vrstvičku, která zde od sebe odděluje dvě období prvohor: silur a devon. Takové hranici se říká stratotyp. 

Lilijice – v levé části skály, na její kolmé stěně můžeme nad sutí z černé břidlice obdivovat nashromážděné desítky stonků lilijic. V břidličné suti je pak najdeme vypadlé přímo ze skály – vypadají jako brčka.  

Lobolity – v pravé části skály, resp. v suti za dřevěnými palisádami, hned za mostem, si na jednom velkém bloku výše ve svahu povšimněme zvláštních kulovitých zkamenělých útvarů – jedná se o kotevní orgány lilijici – lobolity.  

Hrad Karlštejn - Hrad byl založen okolo roku 1348 jako soukromé reprezentační sídlo římského císaře a českého krále Karla IV. Později sloužil jako klenotnice korunovačních klenotů. Jedná se o skvost mezi českými hrady. Není ale bez geologické pointy, že na delší z prohlídkových cest míjíme na jedné ze skal, na níž je hrad vystavěn,  ocasní štít trilobita. 

Autor: Ekologické centrum Orlov