Všeobecné obchodní podmínky

Vlastníkem těchto webových stránek je Ekologické centrum Orlov o.p.s., Plzeňská 134, Příbram IČO 24751073. Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek a na základě výpadku jejich provozu.

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění.

Stránky jsou průběžně doplňovány spolupracujícími subjekty, proto si vlastník stránek vyhrazuje provádění úprav předaných materiálů na základě zvolených technických parametrů pro jednotlivé typy příspěvků.

Tato webová stránka obsahuje text, fotografie a další materiály chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví v tomto materiálu patří buď společnosti Ekologické centrum Orlov o.p.s. nebo se na ně vztahují autorská a licenční práva původních vlastníků.

Při užívání webových stránek je zakázáno:

  • Pro jinou než osobní potřebu kopírovat (vytisknutím na papír, ukládáním na disk nebo jakýmkoliv jiným způsobem), distribuovat (včetně šíření kopií), rozesílat, upravovat nebo jakkoliv porušovat nebo jinak používat jakýkoliv materiál obsažený na této webové stránce. Tato omezení se vztahují na celky nebo části materiálu na webové stránce.
  • Z materiálu zkopírovaného nebo vytištěného z webové stránky odstranit jakýkoliv copyright, obchodní značku nebo jiná označení duševního vlastnictví obsažená v originálním materiálu.

 

 

Nahrávání obsahu na stránky

Nahráním jakéhokoliv obsahu ať už souborů nebo textu potrzujete, že jste držitelem jeho autorských práv nebo máte právo na jeho šíření. Máte  odpovědnost za případné škody vzešlé z nahrání materiálů, na jejichž nahrání nemáte právo.

Nahráním materiálů stránky dáváte souhlas k využití těchto materiálů v budoucnosti společností Ekologické centrum Orlov pro jakékoliv neziskové účely. Například pro propagaci webu nebo využítí v dalších částech těchto stránek.