Jazyk:

Termální pramen Vřídlo v Karlových Varech

11.1.2024

Karlovy Vary, jakožto lázeňské město, vděčí za svůj vznik a rozmach termálním mineralizovaným pramenům. Nejteplejší z nich Vřídlo dosahuje teploty 73°C a za minutu vychrlí 2000 litrů horké vody. Vznik termálních pramenů je zde dán geologickou stavbou. Pozdně variský žulový pluton je zde přetnutý třetihorním oháreckým riftem. Podzemní voda se tak ohřívá díky kombinaci radiogenního tepla (z rozpadu přirozených radionuklidů v žule) a hlubokého oběhu podél riftových zlomů. Podél zlomové zóny omezující rift z jihu dochází také k výstupu plynného CO2, který pomáhá hnát ohřátou vodu k povrchu a také přispívá k rozpouštění minerálních složek z horninového prostředí.

Vyrobila Česká geologická služba

Autor: Ekologické centrum Orlov