Jazyk:

Lázeňský trojúhelník Karlovy Vary

9.1.2024

Karlovy Vary patří do trojice významných lázní západočeského lázeňského trojúhelníku. Vývěry léčivých vod, tak jako všude jinde, souvisí s geologickou stavbou. Zásadní geologickou událostí bylo vmístění žulového tělesa během mladších prvohor. Zvrásněné horstvo včetně žulového plutonu následně po miliony let podléhalo zvětrávání a erozi. V paleogénu pak vulkanická aktivita vytvořila Doupovské hory a následně v neogénu došlo k zaklesnutí oherského riftu. V současnosti dochází k infiltraci srážkových vod v horských oblastech, jejich ohřátí nejprve radiogenním teplem a následně hlubokým oběhem v riftové struktuře a obohacením o minerální látky. K vlastnímu vývěru pak přispívá unikající oxid uhličitý.

Vyrobila Česká geologická služba

Autor: Ekologické centrum Orlov